บริการทีมงานด้านบริหารการศึกษา โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ( ภาคภาษาอังกฤษ)

  1. อาจารย์สัญชาติ อังกฤษ
  2. อาจารย์สัญชาติ ญี่ปุ่น
  3. อาจารย์สัญชาติ จีน