1. รับเหมาทำความสะอาดประจำและชั่วคราว
  2. ทำความสะอาดกระจกสูง
  3. ทำความสะอาดโครงหลังคาสูง
  4. บริการซักพรมภายในอาคาร
  5. บริการทำความสะอาดก่อสร้างก่อนส่งมอบงาน
  6. จำหน่ายน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิด